pexels-photo-1726310
|

Hoe heet in de Geologie het door breuken begrensde gedeelte van de aardkorst

Hoe heet in de geologie het door breuken begrensde gedeelte van de aardkorst?

Antwoord: Een breuk ook wel riftvallei of breuktrog genoemd. Wanneer een vallei vanuit een breuklijn of een rift ontstaat. Zal je praten over een ‘riftvalei’ en dus ook direct het antwoord op ‘hoe heet in de geologie het door breuken begrensde gedeelte van de aardkorst’

Breuken zijn breuken in de aardkorst waarlangs evenwijdig aan het oppervlak van de breuk uitglijden heeft plaatsgevonden. Sommige zijn zuiver en scherp. Vele echter bestaan uit subparallelle breuken waartussen de totale verplaatsing is verdeeld.

De geologische breuk

Een geologische breuk is een scheur in de aardkorst die het gevolg is van de verplaatsing van één zijde ten opzichte van de andere. Gewoonlijk zijn breuken geassocieerd met, of ontstaan uit, de grenzen tussen de tektonische platen van de aarde.

Een geologische breuk is een vlakke breuk in de aarde die het gevolg is van bewegingen (uitrekking of samendrukking) van de aardkorst. Uitrekking en samendrukking van de aardkorst kunnen scheuren in bros gesteente veroorzaken en zo een breuk vormen.

Een geologische breuk is een dunne zone van verbrijzeld gesteente tussen twee tektonische platen die gedwongen worden ten opzichte van elkaar te bewegen. Een breukvlak kan zich onder een willekeurige hoek ten opzichte van het aardoppervlak bevinden en kan zich uitstrekken van enkele centimeters tot duizenden kilometers. Wanneer zich op een breukvlak een aardbeving voordoet, verschuift het gesteente aan de ene kant van de breuk ten opzichte van de andere. Deze verschuiving kan onder elke hoek en in elke richting plaatsvinden.

Aardbeving of riftvallei?

Wie vertrouwd is met de term aardbeving, kan begrijpen dat aardbevingen op breuken voorkomen, d.w.z. dat normale aardbevingen op normale breuken voorkomen. Wanneer de aardbeving op een van deze breuken optreedt, glijdt het gesteente aan de ene kant van de breuk ten opzichte van de andere. Tijdens een aardbeving kan het oppervlak van de breuk verticaal, horizontaal of onder een bepaalde hoek ten opzichte van het aardoppervlak zijn.

Lees meer weetjes over reizen, welzijn en geld

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.