Hoeveel mensen wonen er in de wereld - wereldbol

Hoeveel mensen wonen er in de wereld

Hoeveel mensen wonen er in de wereld 2022

Hoeveel mensen wonen er in de wereld in het jaar 2022? Dit is in totaal een aantal van 8 miljard geschat in 2022. Met wederom een jaarlijkse toename van ongeveer 1%. Wanneer we dit op dagelijks niveau bekijken wordt er een schatting gemaakt van ongeveer 227.000+ mensen die er dagelijks bijkomen.

Hoeveel mensen wonen er in de wereld 2021

Er leven naar schatting 7,8 miljard mensen op aarde vanaf april 2021. Dit aantal neemt de afgelopen jaren gestaag toe en zal naar verwachting de komende jaren blijven stijgen. De wereldbevolking zal tegen 2030 naar verwachting 8,6 miljard bedragen en in 2050 9,8 miljard.

Hoeveel mensen wonen er in de wereld 2020

Anno 2020 leven er naar schatting 7,8 miljard mensen op aarde. Dat zijn veel mensen! En met zoveel mensen komen veel verschillende meningen, culturen en tradities. Dat maakt onze wereld zo interessant en uniek.

Er leven mensen op elk continent, in elk klimaat en in elke denkbare omgeving. En ieder heeft zijn eigen verhaal te vertellen. We zijn allemaal verbonden door onze menselijkheid, en dat moet gevierd worden.

Hoeveel mensen wonen er in de wereld 2019

Er leven vanaf 2019 ongeveer 7,53 miljard mensen op de wereld. Dit aantal is met ongeveer 1,11% per jaar toegenomen sinds de wereldbevolking de 6 miljard bereikte in 1999. De wereldbevolking zal naar verwachting in 2023 de 8 miljard bereiken. Lees meer over welzijn, reizen en internet weetjes.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.