huiskamer

Huishoudelijke uitgaven zullen in 2020 verder toenemen

Hoewel de ECB met hele lage rentes en zelfs negatieve rentes de inflatie in de Eurozone probeert aan te jagen blijft de inflatie slechts rond de 1% schommelen in Nederland. Daardoor zou je verwachten dat de prijzen maar marginaal stijgen en daarmee de uitgave voor huishoudens ook. Er is echter meer aan de hand.

In 2019 werd het lage BTW tarief reeds verhoogd van 6% naar 9%, maar vooral de klimaatverandering en verduurzaming zijn grote thema’s in de politiek en de samenleving. Zo zuinig mogelijk omgaan met de beschikbare energie en als we dan met z’n alleen toch energie verbruiken dan wel zo groen en duurzaam mogelijk.

De klimaattransactie dwingt huiseigenaren het komende decennium al tot ingrijpende maatregelen, zoals de loskoppeling van het gas, isoleren van de woning en de aanschaf van een warmtepomp en installatie van zonnepanelen. Hiermee zijn vele duizenden euro’s per huishouden gemoeid.

Ook vaste lasten, zoals afvalstoffenheffing en energierekening nemen toe

Ook huurders en huiseigenaren die nog niet tot de pilot van de overheid behoren krijgen in 2020 te maken met het energiebeleid van het kabinet. Inherent aan dit beleid is een verhoging van de energiebelasting op gas en afvalstoffenheffingen.

Gemeentes heffen de laatste, maar de overheid bepaald op landelijk niveau de hoogte van onder meer de energiebelasting. Op deze website werd al duidelijk dat de Opslag Duurzame Energie voor 2020 weer verder zal toenemen. Samenvattend komt dat op het volgende neer wanneer wordt uitgegaan van een gemiddeld verbruik:

  • Belasting op elektriciteit gaat met € 4 omlaag
  • Vermindering energiebelasting gaat met € 216 omhoog (korting die iedereen ontvangt)
  • Belasting op gas omhoog met € 73.
  • Opslag Duurzame Energie (ODE) gaat in totaal met € 81 omhoog: € 35 stroom en € 46 gas

Wanneer huishoudens relatief meer gas verbruiken en minder stroom zal het totale voordeel snel teniet worden gedaan. Wie echter snel meegaat in de plannen van het kabinet en zo min mogelijk gas afneemt zal echter beloond worden met een lagere energierekening.

Kosten netbeheerder ook licht verhoogd

Ook de kosten van de netbeheerders stijgen gemiddeld met 5 euro op jaarbasis. Deze zijn overigens bepaald door de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.